AUTORI

Jelena Pavlic, prof. biologije i kemije – učiteljica biologije i kemije

Maja Barbić, dipl. informatičar – učiteljica informatike