Crveni hrast

Porodica:  Fagaceae

Latinski naziv: Quercus rubra L.

Areal:  Sjeverna Amerika, u Europi se uzgaja od 18 st.

Stanište: zbog crvenih dekorativnih listova česta je i nezahtjevna parkovna vrsta

Listopadno drvo, široke zaokružene krošnje. Može narasti do 30 m visine. U mladosti kora je glatka i siva, a kasnije postaje debela sa plitkim raspuklinama. Listovi su duguljasti sa 7-10 režnjeva oštrih rubova. Na jesen poprimaju duboko crvenu boju. Plod je okruglasti žir, plitko smješten u okruglastoj kapici. Stablo je otporno na niske temperature i gradska onečišćenja.